T-Rack®3.0当前位置:如何下载av/滢格超滤/T-Rack®3.0

T-Rack®3.0


    公司致力于提供知足市场及客户需要的超滤产物。这也正是inge推出其新一代超滤集成机架——T-Rack® 3.0的动力和缘故原由。T-Rack®3.0是一种创新型超滤系统,作为大型海水淡化或废水回用等项目的预处置赏罚。


                               案例图如下:

                           

•直连式进水模式——可使用于高压运行系统

•系统优化,更适用于海水——优异的耐侵蚀性

•占地面积小——处置赏罚能力高

•就地安装——安装维护轻盈

•随时增添膜组件——越发无邪,利便系统扩容